Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;/

1. Τι είναι η κοινότητα the αriston academy;

Η the αriston academy είναι η πρώτη ακαδημία για καθηγητές στην Ευρώπη! Στόχος είναι η παροχή όλων τα απαραίτητων εργαλείων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων διδασκαλίας. Η νέα αυτή κοινότητα εκπαιδευτικών διδάσκει στους καταρτιζόμενους καθηγητές ζητήματα διδακτικής, μεθοδολογίας και ψυχολογίας.

2. Σε ποιους απευθύνεται η κοινότητα the αriston academy και τα προγράμματά της;

Απευθύνεται σε καθηγητές της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Μέσα από την εκπαίδευση που περνούν οι εκπαιδευτικοί της κοινότητας με το course DIC, έχουν τη δυνατότητα να διδαχτούν τους τρόπους εκείνους που θα τους βοηθήσουν στην οργάνωση και την αποτελεσματική διδασκαλία μέσα στην τάξη.

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα όταν γίνεσαι μέλος στην κοινότητα the αriston academy;

Οι καθηγητές που μπαίνουν στην ακαδημία έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και να ανακαλύψουν νέους τρόπους, για να γίνουν τα μαθήματά τους πιο δημοφιλή.

Επιπλέον, μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης Differentiated Instruction Course της the αriston project με 5 συνεδρίες flipped classroom και να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης. Προσφέρεται συνεχής υποστήριξη με σχέδια μαθήματος και τεστ επικοινωνιακού και διδακτικού προφίλ του καθηγητή.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται διαδικτυακά, ενώ δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις αιτήσεις συμμετοχής.

4. Πώς μπορώ να γίνω μέλος στην κοινότητα the αriston academy;

Μέσω της σελίδας στο facebook μπορείτε να γίνετε μέλη της κοινότητας και να ενημερώνεστε για όλα όσα αφορούν τη the αriston academy.

5. Πού μπορώ να βρω το πρόγραμμα της the αriston academy;

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες εγγραφής στο σεμινάριο διαφοροποιημένης διδασκαλίας:

www.hyphen.gr/eshop