Εκπαίδευση

Flipped classroom

Διδασκαλία

DIC

Το δίκτυο
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Η πρώτη επίσημη κοινότητα για εκπαιδευτικούς, το the αriston academy, αλλάζει ριζικά τους τρόπους κατάρτισης και επιμόρφωσης καθηγητών και δασκάλων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξης για τον διαφοροποιημένο καθηγητή τον καθιστά επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μαθητών του, τον εξοπλίζει με νέες γνώσεις και μεθοδολογία και του δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει το εισόδημά του. Η κατάρτιση στο Differentiated Instruction Course (DIC) και η πρόσβαση στην e-learning πλατφόρμα της the αriston project αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα της κοινότητας για όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να ξεχωρίζουν!

Τα προϊόντα μας/